I pdfMachine ultimate får du en advanceret kommando fortolker,
som bl.a. gør det muligt automatisk at sende pdf som e-mail.

Kommandofortolker

Pdf kommandoer kan indsættes i dokumenter og rapporter til at instruere pdfMachine om særlige funktioner, der skal udføres.

F.eks. hvis der står:

#_ savePDF C:\tmp\gemtfil.pdf _#

i et Word-dokument, og der udskrives til pdfMachine med kommando fortolker slået til, vil der automatisk blive gemt en fil til c:\ tmp\ gemtfil.pdf, og pdfMachine vil ikke vise sin brugergrænseflade.

Hvis kommando fortolkeren er aktiveret, vil pdfMachine analysere Pdf-filen for kommandoer, som den ovenfor og beskrevet i detaljer nedenfor. Disse kommandoer kontrollerer både indholdet af den genererede Pdf-fil (f.eks. indsætte billeder, erstatte søgeord med tekst), og den måde hvorpå pdfMachine virker (f.eks. indstille adgangskoder og e-maile Pdf).

Dette er især nyttigt for integration med økonomisystemer for at gøre fakturering til e-mail automatisk.

Kommandoer:
E-mail E-mail afsendelse
SavePDF Gemme til en fil
AppendPDF Tilføje en Pdf
InsertPDF Indsætte en Pdf
OpenPass Indstil 'Åbn' adgangskode
PermPass Indstil 'ændre' adgangskode
Stationery Indstil Pdf brevpapir
DigSig Påfør digitale signatur
Integrer Integrere en fil
InsertImage Indsætte et billede
SplitPDF Split en stor Pdf-fil i mindre Pdfs
bm Sæt et bogmærke
print Udskriv Pdf til en anden printer

Send en e-mail med Pdf-vedlagt

Følgende komandoer bruges til at få PdfMachine til at e-maile den færdige Pdf.

Kommando Beskrivelse
E-mail Argument: Komma separeret liste af e-mail adresser, der sendes til.

fx # _ email info@pdfmachine.dk _ #
EmailCC Argument: Komma separeret liste af e-mail-adresser, der sendes cc til.

fx # _ emailCC info@pdfmachine.dk _ #
EmailBCC Argument: Komma separeret liste af e-mail-adresser, der sendes bcc til.

fx # _ emailBCC info@pdfmachine.dk _ #
EmailSubject Argument: Emne

fx # _ emailSubject Faktura vedlagt _ #
Emailbody Argument: Tekst i e-mailen. Teksten kan spænde over flere linjer.

fx # _ emailBody Hej,
Vedlagt en meget nyttig PDF-fil.
Venlig hilsen,
Dennis Direktør.
_ #
EmailAttachmentName Argument: Navn på den vedhæftede Pdf-fil

fx # _ emailAttachmentName faktura.pdf _ #
MERGEFIELD

Argument: feltnavn værdi

MERGEFIELD kommandoen gør det muligt at definere variabler, som kan bruges i emne og e-mail tekst. Derved kan man oprette en standard mail, som bruges, når der sendes f.eks. fakturaer og alligevel have fakturanummer og modtager med.

MERGEFIELD kan anvendes på EmailSubject, EmailBody og EmailAttachment.

fx # _ MERGEFIELD FORNAVN Rasmus _ #
Dette vil erstatte alle forekomster af {FORNAVN} i emnet, det organ eller vedhæftede navn indstillinger, med ordet Fred.

Gem Pdf-fil

Kommando til automatisk at gemme den færdige Pdf-fil til den angivne placering.

Kommando Beskrivelse
SavePdf Argument: Sti og filnavn til PDF filen.

fx # _ SavePdf C:\faktura.pdf _ #

Indsætte eller tilføje Pdf-filer

Følgende kommandoer indsætter eller tilføjer Pdf-filer i Pdf-filen.

Kommando Beskrivelse
AppendPdf Argument: Sti til PDF-filen, der skal tilføjes.

fx # _ AppendPDF c: \ enpdf.pdf _ #
Flere appendPdf kommandoer kan indsættes i dokumentet, hvilket vil resultere i flere PDF-dokumenter bliver vedlagt.
InsertPdf Argument: Sidetal hvor nye sider indsættes efter (0 for at indsætte i starten af filen), sti til PDF-filen skal indsættes.

Kryptering

Følgende kommandoer bruges til at aktivere kryptering og angive de relevante adgangskoder.

Kommando Beskrivelse
OpenPass Argument: Kodeord som skal bruges for at åbne dokumentet.


fx # _ OpenPass mithemmeligekodeord _ #
PermPass

Argument: tilladelser adgangskode.

Åbner for tilladelser til at gemme, udskrive m.m.

fx # _ PermPass mysecret _ #

Brevpapir

Kommando Beskrivelse
Stationery Argumenter: sider tryk sti
sider:
all | first

Valgfri parameter, som angiver, hvor brevpapir anvendes:
"all" (standard) bruger brevpapir på alle sider af dokumentet.
"first" bruger brevpapir på første side alene.

Kombiner de to muligheder for at skabe side 1 brevpapir og andet brevpar til efterfølgende sider.

Tryk:
below | above

Valgfri parameter, som fortæller om brevpapir tegnes over eller under tekst:
"below" (standard) ligger brevpapiret under teksten på siden. Teksten kan således overskrive et logo.

"above" ligger brevpapiret over teksten på siden. Teksten kan således blive skjult af et logo e.l.

stiSti til PDF-fil, der skal bruges som brevpapir.


fx
# _ Stationery all above c:\brevpapir.pdf _ #

Digital Signatur

Følgende parameter får pdfMachine til at indsætte den valgte digitale signatur i den nye Pdf-fil.

Kommando Beskrivelse
DigSig Argument: synlighed aktiveret
synlighed:
show | noshow
Det er valgfrit at angive, om underskriften er synlig:
"Show" (standard) viser signaturudseendet, som angivet i programmets setup.
"Noshow" dokument er underskrevet, men har ingen signatur billede eller ord.
Aktiveret:
on | off
Valgfrit at angive, om signaturen er aktiv:
"On" (standard) signere dokument.
"Off" underskriv ikke dokumentet. Giver dig mulighed for at tilsidesætte digsig i programmets setup.

fx # _ DigSig noshow _ #

Vedhæftede filer / Embedded i Pdf

Følgende kommandoer får pdfMachine til at vedhæfte fil (er). De vedhæftede filer kan ses i listen af vedhæftede filer i Acrobat Reader 6+.

Kommando Beskrivelse
embed Argument: Sti til drn fil som skal integreres.

fx
# _ embed C:\enfil.pdf _ #
# _ embed C:\anandenfil.pdf _ #

Der kan integreres flere filer ved at kalde embed flere gange.


Indsæt billede

Følgende kommando indsætter billeder i Pdf-filen.

Kommando Beskrivelse
InsertImage Argumenter: Bredde Højde sti
breddevalgfrit at angive bredden i punkter for billedet i PDF-filen.
højdevalgfrit at angive højde i punkter for billedet i PDF-filen.
stistien til billedfil.


Bemærk: 1 point = 1/72th tommer


fx # _ InsertImage 100 100 C:\mitbillede.jpg _ #

InsertImage kan kaldes mere end én gang per side.

Split Dokument

Kommando Beskrivelse
SplitPDF

Argument: here

fx # _ SplitPDF here _ #

Opdeler dokumentet ved slutningen af den aktuelle side.

Bogmærke

Parameter Beskrivelse
bm Argument: bogmærkenavnet \ sub bogmærkenavn

En omvendt skråstreg adskilt liste over pos navne, der udgør en indholdsfortegnelse eller et bogmærke hierarki.

Bogmærker er en indholdsfortegnelse og repræsenterer normalt de kapitler og afsnit i et dokument.

Bogmærker vises i navigationsruden i Adobe Reader. Når et bogmærke klikkes, vil læseren blive præsenteret for det afsnit, hvor "BM" kommandoen blev placeret.


fx
# _ BM Dette er en top niveau bogmærke _ #
# _ BM Dette er en top niveau bogmærke \ sub § 1 _ #
# _ BM Dette er en top niveau bogmærke \ sub § 2 \ flere nyheder _ #

Udskriv

Kommando Beskrivelse
print Argument: printernavn

Bruges til at udskrive til en sekundær printer.

Dette kan være nyttigt, hvis en hardcopy ønskes som PDF.
Hvis ordet "default" er anvendt bruges windows standardprinter.

fx 1 - Print til en bestemt printer navn

# _ Print HP Office Jet v49 _ #

fx 2 - Udskriv til standardprinteren

# _ Udskrive default _ #

Eksempler

Sende en e-mail

Indsæt nedenstående kommando for at sende en mail til f.eks. user@broadgun.com med den vedhæftede fil kaldet "mypdf.pdf", og emnet "pdfMachine er stor" og kroppen "Hej, du bedes have et kig på den vedhæftede fil." (Fordelt på 2 linjer).

# _ Email user@broadgun.com _ #
# _ Emailsubject pdfMachine er stor _ #
# _ EmailAttachmentName mypdf.pdf _ #
# _ Emailbody Hej,
Du bedes have et kig på den vedhæftede fil.

#_EmailAttachmentsList_ #

Dette indsætter en liste af vedhæftede filer i PDF-filen.

Sende en e-mail med Pdf-tillæg ved hjælp af MERGEFIELD parameteren

Indstil pdfMachine for at få muligheden for at få e-mail opsætning som nedenfor:

Indsæt følgende kommandoer for at sende en mail til john@yourserver.com, med den vedhæftede fil kaldet "subscription.pdf" og emnet "Abonnement udløber den 1. marts 2006" og kroppen "Dear John Din tilmelding til vores magasin udløber den 1. marts 2006 "(fordelt på 2 linjer).

# _ Email info@pdfmachine.dk _ #

# _ EmailAttachmentName subscription.pdf _ #

# _ MERGEFIELD expiry_date 1 marts 2006 _ #

Tilføje Pdf-fil

Indsæt følgende kommandoer for at tilføje indholdet af filen 'one.PDF' og 'two.pdf "i den færdige Pdf.

# _ AppendPdf c: \ et.pdf _ #
# _ AppendPdf c: \ to.pdf _ #

Lægge nogen tekst her, dette udgør den største pdf.

Indsættelse af Pdf-fil

Indsæt følgende kommando for at tilføje indholdet af filen otherPDF.PDF i den resulterende Pdf i starten af ​​filen.

# _ InsertPDF 0 My Documents \ otherPDF.pdf _ #

Lægge nogen tekst her - dette vil vises efter indholdet af filen otherPDF.pdf

Montering / Embeding filer

Indsæt følgende kommandoer for at integrere filer i den færdige Pdf.

# _ Embed c: \ somefile.txt _ #
# _ Embed c: \ anotherfile.txt _ #

Læg en tekst her - det vil fremstå som indholdet af PDF-filen.
PDF-filen skal have et "vedhæftede filer" vindue, der indeholder de to tekstfiler.

Opdeling enkelt udskriftsjob i flere mailede dokumenter - SplitPDF

Indsæt følgende kommandoer for at sende to e-mails.

# _ Email john@yourserver.com _ #
# _ Emailsubject Hej, her er nyt for John _ #
# _ SplitPDF 1 _ #

Kunde Navn: John
Fordring: $ 100
Forfaldsdatoen: 23 Jan 2006

..
..

(Sørg for at der er et sideskift før næste tekst)

# _ Email klaus@kunde.dk _ #
# _ Emailsubject Hej, her er nyhederne _ #
# _ SplitPDF 1 _ #

Kunde navn: Klaus Kunde
Fordring: kr. 200,00
Forfaldsdatoen: 23 Jan 2011